Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg

Der er ikke bopælspligt i nogen byer eller landsbyer på Samsø.
Bopælspligten i Onsbjerg og Tranebjerg er ophævet i tilknytning til kommuneplanrevision 2013.

Begrebet bopælspligt anvendes i daglig tale om boliger, der er omfattet af boligreguleringsloven.
Det fremgår af boligreguleringslovens § 50, stk. 1, at en bolig, der inden for de sidste 5 år har været anvendt til helårsbeboelse, ikke uden kommunens samtykke må tages i brug til sommerbolig eller lignende midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse.

Kommunalbestyrelsen kan jf. boligreguleringslovens § 1. stk. 2 beslutte, at ovenstående ikke gælder på Samsø.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk