Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Lokalcentre

Nordby, Onsbjerg og Ballen er lokalbyer. Byerne skal først og fremmest være attraktive og trygge rammer om borgernes hverdag med let adgang til butikker, skoler, børnepasning samt andet med stor betydning i beboernes hverdag.

Nordby og Ballen er desuden vigtige turistbyer — Nordby i kraft af sit autentiske landsbymiljø omkring gadekæret og Ballen i kraft af sit havnemiljø, hvor man finder en helt særlig maritim stemning. I begge byer er der flere restauranter, caféer o.l. samt nærliggende campingpladser. Ved Ballen afholdes der desuden musikfestival om sommeren, hvor flere tusinde festivalgæster camperer på marken uden for byen.

Retningslinje for struktur:

Stk. 1. Byvækst skal lokaliseres i byer og landsbyer.

Stk. 2. Tranebjerg fastholdes som Samsø Kommunes hovedby.

Stk. 3. Nordby, Onsbjerg og Ballen skal fastholdes som lokalbyer.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk