Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Befolkning > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Befolkning

Befolkningstallet på Samsø har været faldende siden sidste planperiode. Befolkningsudviklingen betyder, at der generelt ikke er anledning til en udvidelse af rammerne for boligbyggeri.

De udlagte arealer til boligformål ses i Kommuneplanens rammedel.

Børnetallet er faldende på Samsø i planperioden, og at antallet af ældre stiger.
Det kan betyde en efterspørgsel på mindre, ældreegnede boliger tæt på byernes faciliteter og busstoppesteder.

Det er Kommunalbestyrelsens mål i de kommende år at tiltrække en bredt sammensat befolkningsgruppe — både resursestærke børnefamilier og ældre. Der lægges derfor stor vægt på, at der sikres et både varieret og attraktivt udbud af boliger og byggemuligheder. Det kunne f.eks. være attraktive lejligheder med havudsigt i kystbyerne, samt velplacerede byggegrunde både i de større byer og i landsbyerne.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • sikre plads til mindre, ældreegnede boliger i byer og landsbyer.
  • arbejde for at Samsø fortsat kan tilbyde varierede og attraktive bosætningsmuligheder.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk