Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer

Redegørelsen udgør baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanforslaget, og den er vigtig for borgeres og andre myndigheders forståelse og fortolkning af kommuneplanen.

Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen, og er udtryk for den interesseafvejning, som kommunalbestyrelsen har foretaget. Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold.

De politiske mål er vist i gule bokse

Kommuneplanen indeholder på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen bindende retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byformål inden for byzonen.

Kommuneplanerne indeholder desuden bindende retningslinjer for de emner, der tidligere indgik i regionplanerne.

Retningslinjerne er vist i grå bokse