Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer

Redegørelsen udgør baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanforslaget, og den er vigtig for borgeres og andre myndigheders forståelse og fortolkning af kommuneplanen.

Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen, og er udtryk for den interesseafvejning, som kommunalbestyrelsen har foretaget. Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold.

De politiske mål er vist i gule bokse

Kommuneplanen indeholder på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen bindende retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byformål inden for byzonen.

Kommuneplanerne indeholder desuden bindende retningslinjer for de emner, der tidligere indgik i regionplanerne.

Retningslinjerne er vist i grå bokse

 

 

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk