Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

99 Ballen - Boliger og Erhverv

Vedtaget

Plannavn Ballen - Boliger og Erhverv 
Plannummer 99 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet bolig og erhverv. 
Områdets anvendelse Blandet åben-lav og tæt-lav boliger, samt erhverv, herunder forsknings-, udstillings- og kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200 sengepladser. 
Bebyggelsens omfang De 200 sengepladser skal ses under ét med område 7- 7170. Der kan i område 7- 7170 og 99-2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet bolig og erhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk