Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

99 Ballen - Boliger og Erhverv

Vedtaget

Plannavn Ballen - Boliger og Erhverv 
Plannummer 99 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet bolig og erhverv. 
Områdets anvendelse Blandet åben-lav og tæt-lav boliger, samt erhverv, herunder forsknings-, udstillings- og kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200 sengepladser. 
Bebyggelsens omfang De 200 sengepladser skal ses under ét med område 7- 7170. Der kan i område 7- 7170 og 99-2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet bolig og erhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk