Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

95 Østerby

Vedtaget

Plannummer 95 
Plannavn Østerby 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landsby 
Områdets anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr.26 - Bevarende lokalplan for Østerby. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk