Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

91 Tranebjerg - Ældrecenter, boliger og institutioner

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Ældrecenter, boliger og institutioner 
Plannummer 91 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 40 
Max. antal etager 2 etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Plejeboliger, børneinstitution. 
Områdets anvendelse Området skal anvedes til offentlige formål, herunder institutioner, ældre- og plejeboliger, plejehjem samt teknisk forsyning. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 59 - Plejeboligcenter i Tranebjerg. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Område til offentlige formål 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk