Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

90 Tranebjerg - Sygehus offentlig administration

Vedtaget

Plannummer 90 
Plannavn Tranebjerg - Sygehus offentlig administration 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 55% 
Max. bebygget grundareal i m2 55% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Min. miljøklasse
Anvendelse Sygehus, plejehjem, offentlig administration, samt enkelte boliger. 
Områdets anvendelse Området skal anvendes til offentlige formål, herunder sygehus, plejehjem, institutioner, plejeboliger, administration o.l. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk