Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

9 Ballen - Festpladsen

Vedtaget

Plannavn Ballen - Festpladsen 
Plannummer
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. bebygget grundareal i m2 10 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Festplads samt en enkelt bolig 
Områdets anvendelse Offentlige formål som festplads, badestrand og lignende fællesfunktioner 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Område til offentlige formål 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk