Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

89 Tranebjerg - Skole og idrætshal

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Skole og idrætshal 
Plannummer 89 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 40 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Skole, idrætshal og - anlæg samt landbrugsområde. 
Områdets anvendelse Området skal anvedes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private fællesfunktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan 
Lokalplaner Lokalplan nr. 2 - Idrætsanlæg,Tranebjerg 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Uddannelsesinstitutioner 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk