Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

88 Tranebjerg - Rekreativt område

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Rekreativt område 
Plannummer 88 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Offentligt område med park, sportsplads, vandværk mv. 
Områdets anvendelse Grønt område, park, sportsplads med adgang for offentligheden samt vandværk. 
Bebyggelsens omfang Området må kun bebygges med bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Rekreativt grønt område 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk