Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

87 Tranebjerg - Mindre industriområde

Vedtaget

Plannummer 87 
Plannavn Tranebjerg - Mindre industriområde 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport, autoreperation, håndværksvirksomheder o.l. 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk