Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

86 Tranebjerg - Kirke

Vedtaget

Plannummer 86 
Plannavn Tranebjerg - Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Zonestatus By- og landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Anvendelse Kirke, kirkegård og præstegård. 
Områdets anvendelse Området skal anvendes til krikelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og anlæg. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone og Landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk