Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

85 Tranebjerg - Industriområde

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Industriområde 
Plannummer 85 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde og landbrugsområde 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende større fremstillingsvirksomhedder samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper på max. 1.500 m2. 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt. Virksomhedder med miljøklasse 4-6 placeres mod øst. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 36 - Del 1 i industriområde 4.E.I.3 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Erhvervsområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk