Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

84 Tranebjerg - Gl. Brattingsborg

Vedtaget

Plannummer 84 
Plannavn Tranebjerg - Gl. Brattingsborg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. miljøklasse
Anvendelse Fortidsminde - Brattingsborg Voldsted, samt landbrugsområde. 
Områdets anvendelse Grønt område med adgang for offentligheden. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 
Bemærkning til zonestatus Byzone 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk