Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

83 Tranebjerg - Fjernvarmeværk

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Fjernvarmeværk 
Plannummer 83 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Fjernvarmeværk 
Områdets anvendelse Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr 22 - Halmfyret fjernvarmeværk i Tranebjerg 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Forsyningsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk