Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

82 Tranebjerg - Bycenter

Vedtaget

Plannummer 82 
Plannavn Tranebjerg - Bycenter 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Centerområde med blandede byfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, boliger, mindre erhvervsfunktioner mv. 
Områdets anvendelse Centerformål som butikker, restaurant, hotel,klinikker, kontorer, service, kultur, institutioner, parkering, boliger mv. Stuetagen i ejendomme langs Langgade må kun anvendes til butikker, restauranter o.l. publikumsorienterede funktioner. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 8.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.400
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. Lokalplan nr.20 - udvidelse af centerområde i Tranebjerg. 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk