Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

80 Tranebjerg - Boliger

Vedtaget

Plannummer 80 
Plannavn Tranebjerg - Boliger 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Boliger, hovedsageligt åben-lav 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav bebyggelse, samt enkelte butikker og service funktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk