Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

8 Ballen - Festivalpladsen

Vedtaget

Plannummer
Plannavn Ballen - Festivalpladsen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Støjende fritidsanlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 5% 
Max. bebygget grundareal i m2 5% 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landbrugsområde 
Områdets anvendelse Landbrugsformål samt årlig festivalplads med tilhørende teltplads o.a. naturligt tilknyttede servicefunktioner i uge 27 - 31 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug som festivalplads: Underfestivalperioden kan der opføres midlertidige bygningskonstruktioner som er højere end 5 meter. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 70 - for Festivalområde ved Ballen 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk