Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

79 Tranebjerg - Boliger

Vedtaget

Plannavn Tranebjerg - Boliger 
Plannummer 79 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. , samt enkelte butikker og service funktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 08 - Tæt lav bebyggelse ved Besservej. Lokalplan nr. 09 - Andelsboliger Frederiksberg. Lokalplan nr.40 - Et område ved Østerløkkevej i Tranebjerg. Lokalplan nr. 61 - Lavenergiboliger i Tranebjerg. Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjergøs 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk