Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

75 Tanderup - Vindmøller

Vedtaget

Plannavn Tanderup - Vindmøller 
Plannummer 75 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Vindmølle og landbrugsområde 
Områdets anvendelse Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe 
Bebyggelsens omfang Der må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsretning og hastighed. Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit materiale. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug til 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr.33 - Vindmølleområde på Tanderup Mark 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Vindmølleanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk