Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

74 Onsbjerg Præstegård

Vedtaget

Plannummer 74 
Plannavn Onsbjerg Præstegård 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Eksisterende bolig i fredet bygning 
Områdets anvendelse Bolig samt mindre erhvervsfunktioner som kan indpasses uden væsentlig indvirkning på bygninger eller omgivelser. 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke etableres yderligere bebyggelse på ejendommen. Ved brand o.l. kan bygninger genopføres på soklen. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 29 - Bevarende lokalplan for Onsbjerg Præstegård 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk