Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

73 Tanderup - Landbrugserhverv

Vedtaget

Plannavn Tanderup - Landbrugserhverv 
Plannummer 73 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed samt engrosalg og butik med pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelse max. 1.500 m2. 
Bebyggelsens omfang Omkring bygninger og anlæg skal der etableres afskærmende beplantning mod det åbne land. 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Lettere industri 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk