Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

70 Sælvig - Sommerhusområde

Vedtaget

Plannavn Sælvig - Sommerhusområde 
Plannummer 70 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 
Bebyggelsens omfang Taghældningen må ikke overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal indrettes til grønt område med adgang for offentligheden. 
Bemærkning til zonestatus Sommerhusområde 
Lokalplaner Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Sommerhusområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk