Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

7 Ballen - Energiakademiet

Vedtaget

Plannavn Ballen - Energiakademiet 
Plannummer
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Offentlige formål, Enegriakademi med udstilling, kurser, undervisning og overnatning 
Områdets anvendelse Offentlige formål. herunder forsknings-, udstillings- og kursusvirksomhed, hotel (200 senge), samt enkelte boliger. 
Bebyggelsens omfang De 200 sengepladser skal ses under et med område 99-2140. Der kan i område 7-7170 og 99-2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 54 - Energiakademi i Ballen 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Område til offentlige formål 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk