Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

69 Sælvig - Rekreativt grønt område

Vedtaget

Plannavn Sælvig - Rekreativt grønt område 
Plannummer 69 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Grønt rekreativt område 
Områdets anvendelse Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke bebygges 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bygninger i området. 
Miljø Området vedligeholdes og fremtræde som strand, strandeng og lille skov på området 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 64 - Rekreativt område i Sælvig 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Rekreativt grønt område 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk