Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

68 Sælvig - Havn

Vedtaget

Plannavn Sælvig - Havn 
Plannummer 68 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger 
Områdets anvendelse Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et havneområde 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Havneerhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk