Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

67 Sælvig

Vedtaget

Plannummer 67 
Plannavn Sælvig 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt enkelte butikker og service funktioner. 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk