Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

66 Stauns - Kanhave sommerhusområde

Vedtaget

Plannavn Stauns - Kanhave sommerhusområde 
Plannummer 66 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. 
Miljø Er delvist omfattet af Staunsfjord fredningen 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Sommerhusområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk