Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

65 Stauns - Flyveplads

Vedtaget

Plannavn Stauns - Flyveplads 
Plannummer 65 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Flyveplads - Stauns 
Områdets anvendelse Flyveplads, herunder hangar-, materiel- og service bygninger. 
Miljø Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes konkret. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Trafikanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk