Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

65 Stauns - Flyveplads

Vedtaget

Plannavn Stauns - Flyveplads 
Plannummer 65 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Flyveplads - Stauns 
Områdets anvendelse Flyveplads, herunder hangar-, materiel- og service bygninger. 
Miljø Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes konkret. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Trafikanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk