Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

64 Stauns - Flyveplads

Vedtaget

Plannavn Stauns - Flyveplads 
Plannummer 64 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Anvendelse Flyveplads - Stauns 
Områdets anvendelse Flyveplads - start og landingsbane. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bygninger i området. 
Miljø Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes konkret. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Trafikanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk