Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

6 Ballen - Erhverv og boliger

Vedtaget

Plannummer
Plannavn Ballen - Erhverv og boliger 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Max. bebygget grundareal i m2 60% 
Max. antal etager 2½ etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Områdets anvendelse Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 og 20 procent. Der er mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelser på max. 1. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 3.000 m2
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk