Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

59 Onsbjerg - Sportsplads

Vedtaget

Plannavn Onsbjerg - Sportsplads 
Plannummer 59 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. miljøklasse
Anvendelse Idrætsanlæg 
Områdets anvendelse Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private fællesfunktioner 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Idrætsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk