Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

58 Møllevejen - Sommerhusområde

Vedtaget

Plannavn Møllevejen - Sommerhusområde 
Plannummer 58 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Sommerhusområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk