Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

57 Onsbjerg - Kirke

Vedtaget

Plannummer 57 
Plannavn Onsbjerg - Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Anvendelse Kirke, kirkegård og præstegård. 
Områdets anvendelse Området skal anvendes til krikelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og anlæg. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk