Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

56 Onsbjerg - gl skole mv

Vedtaget

Plannummer 56 
Plannavn Onsbjerg - gl skole mv 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Institutioner og enkelte boliger 
Områdets anvendelse Offentlige formål som skole, sportsplads, kollektive anlæg samt bofællesskab. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Lokalplaner Lokalplan nr. 30 - Bofællesskab i Onsbjerg for udviklingshæmmede 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk