Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

55 Onsbjerg - Fjernvarmeværk

Vedtaget

Plannummer 55 
Plannavn Onsbjerg - Fjernvarmeværk 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Fjernvarmeværk 
Områdets anvendelse Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk