Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

54 Onsbjerg - Erhverv

Vedtaget

Plannummer 54 
Plannavn Onsbjerg - Erhverv 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. bygningshøjde 9,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde til lettere indsustri samt enkelt bolig 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende større fremstillingsvirksomhedder 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt. Indsigten til Onsbjerg kirke skal bevares. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk