Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

52 Onsbjerg - Boliger

Vedtaget

Plannavn Onsbjerg - Boliger 
Plannummer 52 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Boliger med tæt-lav bebyggelse, 
Områdets anvendelse Tæt-lav boligområde med tilhørende kollektive anlæg og enkelte naturligt tilknyttede servicefunktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 10 - Tæt-lav bolibyggeri i Onsbjerg 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Boligområde - Tæt lav 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk