Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

50 Nordby - Landbrugserhverv

Vedtaget

Plannavn Nordby - Landbrugserhverv 
Plannummer 50 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed 
Bebyggelsens omfang Ubebyggede arealer skal bibeholdes til landbrugsdrift. Omkring bygninger og anlæg skal der etableres afskærmende beplantning mod det åbne land. 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Lettere industri 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk