Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

49 Nordby - Boliger

Vedtaget

Plannavn Nordby - Boliger 
Plannummer 49 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby 
Særlige bestemmelser Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i Nordby udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk