Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

49 Nordby - Boliger

Vedtaget

Plannavn Nordby - Boliger 
Plannummer 49 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby 
Særlige bestemmelser Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i Nordby udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk