Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

48 Nordby

Vedtaget

Plannavn Nordby 
Plannummer 48 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv 
Områdets anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 
Bebyggelsens omfang Indpasning af nybebyggelse og ombygninger skal ske i overensstemmelse med de historiske bebyggelsesprincipper og husenes udseende skal harmonere med helheden. Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 2.000 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby 
Særlige bestemmelser Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i Nordby udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet byområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk