Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

47 Mårup Havn - Havn

Vedtaget

Plannummer 47 
Plannavn Mårup Havn - Havn 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Lystbådehavn 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bebygget grundareal i m2 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneområde 
Områdets anvendelse Havneformål i form af lystbådehavn med anløbsmulighed for passagerfærge samt relaterede erhvervs- og service funktioner. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk