Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

45 Mårup - Stridestrømme

Vedtaget

Plannavn Mårup - Stridestrømme 
Plannummer 45 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landbrugsområde 
Områdets anvendelse Offentlige formål i form af kulturhus med tilknyttede møde- og konferencefaciliteter, herunder 20 sengepladser. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal i størrelse og omfang kunne rummes indenfor en bebyggelse svarende til den eksisterende. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Område til offentlige formål 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk