Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

45 Mårup - Stridestrømme

Vedtaget

Plannummer 45 
Plannavn Mårup - Stridestrømme 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landbrugsområde 
Områdets anvendelse Offentlige formål i form af kulturhus med tilknyttede møde- og konferencefaciliteter, herunder 20 sengepladser. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal i størrelse og omfang kunne rummes indenfor en bebyggelse svarende til den eksisterende. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk