Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

44 Mårup - Skydebane

Vedtaget

Plannavn Mårup - Skydebane 
Plannummer 44 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Anvendelse Skydebane, Militær 
Områdets anvendelse Område til offentligt formål i form af militær skydebane 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug 
Miljø Miljøklasse skal vurderes konkret 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Særlige bestemmelser Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som skydebane 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Støjende fritidsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk