Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

43 Mårup Østerstrand - Rekreativt område

Vedtaget

Plannavn Mårup Østerstrand - Rekreativt område 
Plannummer 43 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Min. miljøklasse
Anvendelse Grønt rekreativt område 
Områdets anvendelse Grønt område med adgang for offentligheden. 
Miljø Området må ikke bebygges. 
Bemærkning til zonestatus Sommerhusområde 
Lokalplaner Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for Mårup. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Rekreativt grønt område 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk