Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

42 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

Vedtaget

Plannummer 42 
Plannavn Mårup Østerstrand - Sommerhusområde 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1 etage 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 
Bebyggelsens omfang Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældningen må ikke overstige 15 grader. 
Bemærkning til zonestatus Sommerhusområde 
Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk