Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

41 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

Vedtaget

Plannavn Mårup Østerstrand - Sommerhusområde 
Plannummer 41 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 
Bemærkning til zonestatus Sommerhusområde 
Lokalplaner Lokalplan nr. 35 - Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Sommerhusområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk