Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

4 Ballen - Boliger

Vedtaget

Plannavn Ballen - Boliger 
Plannummer
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 40 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 31 - Et område ved Nylandsvej i Ballen. Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk